Ziyaretçi
Sayfa
97
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoktur
hayır
çoğunda
*
gizli konuşmalarının
*
yalnız hariç
kimse
emreden
sadakayı
yahut
iyiliği
ya da
düzeltmeyi
arasını
insanların
ve kim
yaparsa
bunu
amacıyle
rızasını kazanmak
Allah'ın
yakında
ona vereceğiz
bir mükafat
büyük
kim de
karşı gelir
Elçi'ye
sonra
*
belli olduktan
*
kendisine
doğru yol
ve uyarsa
başkasına
yolundan
mü'minlerin
onu yöneltiriz
döndüğü (yola)
*
ve sokarız
cehenneme
ne kötü
bir gidiş yeridir
şüpheiz
Allah
bağışlamaz
*
ortak koşulmasını
*
kendisine
ve bağışlar
herşeyi
başka
bundan
kimseye
dilediği
ve kim
ortak koşarsa
Allah'a
muhakkak
sapıklığa düşmüştür
bir sapkınlıkla
uzak
eğer
çağırıyorlar
O'nu bırakıp da
*
yalnızca
birtakım dişilere
ve çağırıyorlar
*
yalnızca
şeytana
asi
ona la'net etti
Allah
ve (o da) dedi
elbette alacağım
senin kullarından
*
bir pay
belirli
ve onları mutlaka saptıracağım
ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım
ve onlara emredeceğim
yaracaklar
kulaklarını
hayvanların
ve onlara emredeceğim
değiştirecekler
yaratışını
Allah'ın
ve kim
tutarsa
şeytanı
dost
yerine
*
Allah'ın
muhakkak ki
ziyana uğramıştır
bir ziyanla
açık
(Şeytan) onlara söz verir
ve umut verir
ve değildir
sözü
şeytanın
başka bir şey
aldatmadan
işte onların
varacağı yer
cehennemdir
asla bulamazlar
*
ondan
kaçmak (imkanı)