Ziyaretçi
Sayfa
98
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
kimseleri
inanan(ları)
ve yapanları
iyi işler
sokacağız
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
kalacaklardır
orada
ebedi
bu va'didir
Allah'ın
gerçek
kim olabilir?
daha doğru
Allahtan
*
sözlü
(İş) olmaz
sizin kuruntularınızla
ve olmaz
kuruntularıyla
ehlinin
Kitap
kimse
yapan
kötülük
cezalandırılır
onunla
ve bulamaz
*
kendisine
başka
*
Allah'tan
(ne) bir dost
ne de
bir yardımcı
ve her kim
yaparsa
güzel işler
*
erkekten
*
veya
kadından
ve onlar
inanarak
işte öyle kimseler
girerler
cennete
ve haksızlığa uğratılmazlar
*
zerre kadar
ve kim
daha güzeldir?
din yönünden
kimseden
teslim eden
yüzünü
Allah'a
o
iyilik edici olarak
ve tabi olan
dinine
İbrahim
dosdoğru
edinmişti
Allah
İbrahim'i
dost
Allah'ındır
hepsi
olanların
göklerde
hepsi
olanların
ve yerde
Allah
*
her
şeyi
kuşatmıştır
senden fetva istiyorlar
hakkında
kadınlar
de ki
Allah
size hükmünü açıklıyor
onlar hakkında
vardır
okunan(ayet)ler
size
Kitapta
*
hakkında
öksüz
kadınlar
onlar ki
onlara vermiyorsunuz
*
olanı
yazılmış
kendilerine
ve istiyorsunuz
kendileriyle evlenmek
*
ve zavallı
hakkında
çocuklar
ve hakkında
yerine getirmeniz
öksüzlere karşı
adaleti
yapacağınız
*
her
hayrı
muhakkak ki
Allah
onu
*
bilir