Tecvid ilmi hakkında

Tecvit-Kuran ayetlerinin arapca dogru okunmasında bize yardim eden ilimdir nasıl ki ,peygamberimiz Allahın ona selat ve selamı olsun okumuşdur. Tecvidin amacı okumayı zorlaştırmak diyildir,nasıl ki bazıları öyle düşünür. Aksine o Kuranın okunup anlanmasını kolaylaştırır.Bu ilim Kurani Kerim incelenmesinin yanlış okunmasının karşısını alır ve yanlışların düzeltilmesini saglar. Ve de tecvit Kuran metinlerinin hafızada iyi saklanmasını saglar.Kurani Kerimi ya da bi kıssasını ögrenmek isteyen kimse,tecviti iyi bilmeli ,ayetleri dogru okumalı. Bu nedenle biliriz ki,Tecvit Kurani Kerimin oyrenilme temelidir,bilinçli halde dogru okumanın,ogrenmenin ve anlamanın yoludur .