Ziyaretçi
Sayfa
302
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi
dememiş miydim?
*
sana
sen
dayanamazsın
*
benimle beraber bulunmaya
sabırla
dedi ki
eğer
sana sorarsam
bir şey
*
bundan sonra
artık olma
bana arkadaş
elbette
sana ulaşmıştır
benim tarafımdan
*
bir özür
yine yürüdüler
nihayet
vardıklarında
*
halkına
bir kent
yemek istediler
oranın halkından
fakat kaçındılar
onları konuklamaktan
*
derken buldular
orada
bir duvar
yüz tutan
yıkılmağa
*
hemen onu doğrulttu
(Musa) dedi ki
eğer
isteseydin
alırdın
buna karşılık
bir ücret
dedi
işte bu
ayrılmasıdır
benimle
senin arasının
sana haber vereceğim
içyüzünü
şeylerin
güç yetiremediğin
*
üzerine
sabırla
O gemi
*
idi
yoksulların
çalışan
denizde
*
istedim
ki
onu kusurlu yapmak
çünkü vardı
onların ilerisinde
bir kral
alan
her
gemiyi
zorla
gelince
çocuğa
idi
onun anası babası
mü'min insanlar
korktuk
onlara sarmasından
*
azgınlık
ve küfür
istedik ki
onun yerine versin
*
Rableri
daha hayırlısını
ondan
daha temiz
ve daha yakınını
merhamete
ise
duvar
idi
çocuğun
iki yetim
şehirde
*
ve vardı
altında
bir hazine
onlara ait
ve idi
babaları da
iyi bir kimse
istedi ki
Rabbin
onlar (büyüyüp) ersinler
*
güçlü çağlarına
ve çıkarsınlar
hazinelerini
bir rahmet olarak
Rabbinden
*
bunları yapmadım
*
ben kendiliğimden
*
işte budur
içyüzü
şeylerin
senin güç yetiremediğin
*
hakkında
sabırla
ve sana soruyorlar
Zu'l-Karneyn'den
*
Zu'l-Karneyn'den
de ki
okuyacağım
size
ondan
bir hatıra