Ziyaretçi
Sayfa
327
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
nihayet onları etti
parça parça
yalnız hariç
büyüğü
onların
belki
ona
müracaat ederler (diye)
dediler
kim?
yaptı
bunu
tanrılarımıza
muhakkak o
biridir
zalimlerden
dediler
işittik
bir genç
onları diline dolayan
deniliyormuş
kendisine
İbrahim
dediler
getirin
onu
önüne
gözü
insanların
böylece onlar
tanık olsunlar
dediler ki
sen mi?
yaptın
bunu
tanrılarımıza
ey İbrahim
dedi
hayır
yapmış
büyükleri
işte şu
onlara sorun
eğer
onlar
konuşurlarsa
döndüler
kendi vicdanlarına
*
ve dediler
hakikaten siz
sizler
haksızsınız
sonra yine
döndürüldüler
üzerine
eski kafaları
muhakkak
bilirsin ki
bunlar
*
konuşmazlar
dedi ki
tapıyor musunuz?
bırakıp da
*
Allah'ı
şeylere
asla
size fayda vermeyen
hiçbir
ve
zarar vermeyen
yuh olsun
size
ve
taptıklarınıza
dışında
*
Allah'tan
aklınızı kullanmıyor musunuz siz?
*
dediler ki
onu (İbrahim'i) yakın
ve yardım edin
tanrılarınıza
eğer
siz
(bir iş) yapacaksanız
biz de dedik ki
ey ateş
ol
serin
ve esenlik
İbrahim'e
*
ve istediler
ona
bir tuzak kurmak
biz de kendilerini uğrattık
hüsrana
ve onu kurtardık
ve Lut'u
(getirerek)
bir yere
bereketli kıldığımız
*
alemlere
*
ve hediye ettik
ona
İshak'ı
ve Ya'kub'u
bağış olarak
ve hepsini
yaptık
salihlerden