Sayfa
328
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve onları yaptık
önderler
doğru yolu gösteren
emrimizle
ve vahyettik
onlara
işler yapmayı
hayırlı
ve kılmayı
namaz
ve vermeyi
zekat
ve (insanlar) idiler
bize
kulluk eden
ve Lut'a
verdik
hüküm
ve ilim
ve onu kurtardık
bir kentten
*
ki (onlar)
idiler
işler yapıyor
çirkin
gerçekten onlar
idiler
bir kavim
kötü
yoldan çıkan
ve onu soktuk
içine
rahmetimizin
çünkü o
-Salihler-den idi
ve Nuh'u da-Salihler
ve Nuh'u da
hani
bize yalvarmıştı
bunlardan önce
*
biz de kabul etmiştik
onun (du'asını)
kendisini kurtarmıştık
ve ailesini
sıkıntıdan
*
büyük
ve onu koruduk
kavminden
*
kimselerin
yalanlayan
ayetlerimizi
çünkü onlar
olmuşlardı
bir kavim
kötü
biz de onları boğmuştuk
hepsini
ve Davud'u
ve Süleyman'ı
hani
onlar hükmediyorlardı
hakkında
bir ekin
zaman
yayıldığı
orada
davarının
toplumun
biz de idik
onların hükümlerine
şahid
onu bellettik
Süleyman'a
ve hepsine
verdik
hükümdarlık
ve bilgi
ve boyun eğdirdik
onunla beraber
Davud'a
dağları
tesbih eden
ve kuşları
ve biz
(bunları) yaparız
ve ona öğretmiştik
yapmayı
zırh
sizin için
sizi korumak için
savaşın şiddetinden
*
(o halde) misiniz?
siz
şükredenlerden
ve Süleyman'a
fırtınayı
şiddetli
akıp giderdi
onun emriyle
yere
*
bereketlendirdiğimiz
*
içini
ve biz
her
şeyi
biliriz