Sayfa
585
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 80, Abese (Abese)
surat astı
ve döndü
diye
ona geldi
kör
ve ne?
bilirsin
belki o
arınacaktır
yahut
öğüt dinleyecektir
ve kendisine yarayacaktır
öğüt
ama
kimse ise
kendisini muhtaç hissetmeyen
sen
ona
yöneliyorsun
nedir?
sana düşen
onun arınmamasından
*
fakat
kimse ise
sana gelen
koşarak
ve o
saygı duyarak
sen
onunla
ilgilenmiyorsun
hayır
elbette o
bir hatırlatmadır
kimse
dileyen
onu düşünür öğüt alır
içindedir
sahifeler
değer verilen
(saygı ile) yükseltilen
tertemiz
ellerinde
yazıcıların
değerli
iyilik sahibi
kahrolası
insan
ne kadar
nankördür
hangi-den?
hangi
*
onu yarattı
nutfe (sperm)den
*
onu yarattı
sonra ona biçim verdi
sonra
yolu
ona kolaylaştırdı
sonra
onu öldürdü
kabre koydurdu
sonra
zaman
dilediği
onu diriltip kaldırdı
hayır
yerine getirmedi
*
şeyi
O'nun kendisine emrettiği
o halde baksın
insan
şu yiyeceğine
*
biz
döktük
suyu
iyice döküşle
sonra
yardık
toprağı
güzel bir yarışla
ve bitirdik
orada
dane
ve üzüm
ve yonca
ve zeytin
ve hurma
ve bahçeler
iri ve gür
ve meyva
ve çayır
geçim olarak
sizin için
ve hayvanlarınız için
zaman
geldiği
kulakları sağır eden o ses
işte o gün
kaçar
kişi
kardeşinden
*
ve anasından
ve babası(ndan)
ve eşi(nden)
ve oğulları(ndan)
hepsinin vardır
her kişinin
onlardan
o gün
bir derdi
kendisine yeter
yüzler (var ki)
o gün
parıl parıl
güleçtir
sevinçlidir
ve yüzler (vardır)
o gün
üzeri
tozlanmış
onları bürümüş
karanlık
işte
onlar
kafirlerdir
Hak'tan sapanlardır