Sayfa
601
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 103, El-Asr (Asr)
asra andolsun ki
şüphesiz
insan
içindedir
ziyan
ancak (ziyanda değillerdir)
kimseler
inanan(lar)
ve yapanlar
iyi işler
tavsiye edenler
hakkı
ve tavsiye edenler
sabrı
Sura 104, El-Humeza (Humeza)
vay haline
herkesin
diliyle çekiştiren
kaş göz işaretleriyle alay eden
o ki
yığdı
mal
ve onu saydı durdu
sanıyor
muhakkak
malının
onu ebedi yaşatacağını
hayır
andolsun o atılacaktır
Hutame'ye
*
nedir?
bilir misin?
nedir
Hutame
ateşidir
Allah'ın
tutuşturulmuş
ki
işler
gönüllere
*
şüphesiz o
onların üzerine
kapatılıp kilitlenecektir
arasında
direkler
uzatılmış
Sura 105, El-Fîl (Fil)
görmedin mi?
*
nasıl
yaptığını
Rabbinin
sahiplerine
fil
çıkarmadı mı?
*
onların tuzaklarını
boşa
*
ve gönderdi
üzerlerine
kuşlar
sürü sürü
onlara atıyorlardı
sertleşmiş taşlar
çamurdan
*
nihayet onları yaptı
ekin yaprağı gibi
yenmiş