Sura
Sura
28
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 28, El-Kasas (Kasas)
28:43
ve andolsun
ve andolsun
biz verdik
biz verdik
Musa'ya
Musa'ya
Kitabı
Kitabı
sonra
*
sonra
helak ettikten
*
helak ettikten
nesilleri
nesilleri
ilk
ilk
bir aydınlanma olan
bir aydınlanma olan
insanlar için
insanlar için
ve hidayet olan
ve hidayet olan
ve rahmet olan
ve rahmet olan
belki onlar
belki onlar
düşünür öğüt alırlar
düşünür öğüt alırlar