Sura
Sura
60
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 60, El-Mumtehene (Mumtehine)
60:4
elbette
elbette
vardır
vardır
sizin için
sizin için
bir örnek
bir örnek
güzel
güzel
İbrahim'de
*
İbrahim'de
ve bulunanlarda
ve bulunanlarda
onunla beraber
onunla beraber
hani
hani
onlar demişlerdi
onlar demişlerdi
kavimlerine
kavimlerine
elbette biz
elbette biz
uzağız
uzağız
sizden
sizden
ve
ve
taptıklarınızdan
taptıklarınızdan
başka
*
başka
Allah'tan
Allah'tan
tanımıyoruz
tanımıyoruz
sizi
sizi
ve belirmiştir
ve belirmiştir
bizim aramızda
bizim aramızda
sizinle
sizinle
bir düşmanlık
bir düşmanlık
ve nefret
ve nefret
sürekli
sürekli
kadar
kadar
siz inanıncaya
siz inanıncaya
Allah'a
Allah'a
bir tek
bir tek
yalnız hariçtir
yalnız hariçtir
demesi
demesi
İbrahim'in
İbrahim'in
babasına
babasına
mağfiret dileyeceğim
mağfiret dileyeceğim
senin için
senin için
fakat
fakat
gücüm yetmez
gücüm yetmez
senin için
senin için
Allahtan
*
Allahtan
(gelecek)
(gelecek)
bir şeye
bir şeye
Rabbimiz
Rabbimiz
sana
sana
dayandık
dayandık
ve sana
ve sana
yöneldik
yöneldik
ve sanadır
ve sanadır
dönüş
dönüş