Ziyaretçi
Sayfa
216
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
iyi bilin ki
şüphesiz
dostları için
Allah'ın
yoktur
korku
onlara
ve
onlar
üzülmeyeceklerdir
kimseler;
onlar iman eden
ve
sakınanlar
onlar için vardır
müjdeler
hayatında
*
dünya
ve
ahirette
olmaz
değişme
sözlerinde
Allah'ın
işte
bu
kurtuluştur
büyük
seni üzmesin
*
onların sözleri
şüphesiz
yücelik
Allah'ındır
tamamen
O
duyandır
bilendir
iyi bilin ki
şüphesiz
Allah'ındır
kim varsa
göklerde
*
ve kim varsa
yerde
*
ve
uymuyorlar
kimseler
tapınan(lar)
başkalarına
*
Allah'tan
ortak koştuklarına
ancak
onlar uyuyorlar
sadece
zanna
ve
onlar
sadece
saçmalıyorlar
O'dur
o ki
yaratan
sizin için
geceyi
dinlenmeniz için
onda
ve gündüzü
aydınlatıcı olarak
şüphesiz
bunda
*
ayetler vardır
bir topluluk için
duyan
dediler
edindi
Allah
çocuk
O bundan münezzehtir
O
hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır
O'nundur
ne varsa
göklerde
*
ve ne varsa
yerde
*
yoktur
sizin
hiçbir
deliliniz
bu konuda
söylüyor musunuz?
hakkında
Allah
şeyi
bilmediğiniz
*
de ki
şüphesiz
kimseler
uyduran(lar)
hakkında
Allah
yalan
kurtuluşa eremezler
*
bir geçim sürerler
dünyada
*
sonra
bizedir
dönüşleri
sonra
tattırırız
azabı
şiddetli
dolayı
olmalarından
inkâr ediyor(lar)
۞