Ziyaretçi
Sayfa
217
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
oku
onlara
kıssasını
Nuh'un
hani
şöyle söylemişti
kavmine
Ey kavmim
eğer
ise
ağır
size
aranızda durmam
ve size hatırlatmam
ayetlerini
Allah'ın
bilin ki
Allah'a
güvendim
siz de toplanın
işiniz hakkında
ortaklarınızla
sonra
olmasın
*
işiniz
kendi aranızda
bir dert
sonra
uygulayın
bana karşı
ve
bana mühlet vermeyin
eğer
yüz çevirirseniz
sizden istemiş değilim
*
hiç bir
ücret
benim ecrim
*
ancak
aittir
Allah'a
ve ben emrolundum
olmakla
*
Müslümanlardan
*
yine de onu yalanladılar
ancak biz onu kurtardık
ve olanları
onunla beraber
gemide
*
ve onları yaptık
halifeler
ve suda boğduk
kimseleri
yalanlayan(ları)
ayetlerimizi
bir bak
nasıl
olduğuna
sonlarının
uyarılanların
sonra
gönderdik
onun ardından
*
peygamberleri
kavimlerine
*
getirdiler
açık belgeler
ancak
onlar
inanmadılar
şeylere
yalanladıkları
onu
daha önce
*
işte böyle
mühürleriz
üzerini
kalpleri
aşırı gidenlerin
sonra
gönderdik
onların ardından
*
Musa'yı
ve Harun'u
Firavuna
*
ve onun ileri gelenlerine
ayetlerimizle
ancak onlar büyüklendiler
ve oldular
bir topluluk
suçlu
ne zaman ki
onlara gelince
gerçek
katımızdan
*
dediler
şüphesiz
bu
bir sihirdir
apaçık
dedi
Musa
böyle mi diyorsunuz?
gerçek
zaman
size geldiği
sihir midir?
bu
ve
kurtuluşa ermezler
sihirbazlar
dediler
mi geldiniz?
bizi çevirmek için
(yol)dan
bulduğumuz
üzerinde
atalarımızı
ve olması
ikiniz için
büyüklüğün
yeryüzünde
*
(fakat) değiliz
biz
size
iman edecek