Sayfa
223
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yoksa
diyorlar mı?
onu kendisi uydurdu
de ki
getirin
on (tane)
sure
onun benzeri
uydurulmuş
ve çağırın
gücünüzyeteni
*
başka
*
Allah'tan
eğer
iseniz
doğru sözlü
eğer
cevap veremezlerse
size
bilin ki
doğrusu o
indirilmiştir
ilmiyle
Allah'ın
ve şüphesiz
yoktur
ilah
başka
O'ndan
artık olur musunuz?
size
Müslüman
kimler
isterse
*
hayatını
dünya
ve süsünü
karşılıklarını tam veririz
onlara
yaptıklarının
orada
ve onlara
orada
bir noksanlık yapılmaz
*
bunlar
kimselerdir
olmayan
kendileri için
ahirette
*
başka bir şey
ateşten
ve boşa gitmiştir
işledikleri
*
orada
ve geçersizdir
oldukları
*
yapmakta
kimse gibi midir?
olan
üzere
açık bir delil
Rabbinden
*
ve onu izleyen
bir şahit
O'nun tarafından
ve
ondan önce
kitabı (elinde bulunan)
Musa'nın
bir rehber
ve rahmet olan
işte bunlar
iman ederler
ona
ve kim
inkar ederse
onu
topluluklardan
*
ateştir
kendisine vaadedilen
hiç olma
*
içinde
şüphe
bundan
şüphesiz bu
bir gerçektir
Rabbinden
*
ancak
çoğu
insanların
iman etmezler
*
kim olabilir?
daha zalim
kimseden
uyduran
karşı
Allah'a
yalan
bunlar
sunulurlar
üzerine
Rabblerine
ve derler
şahitler
işte bunlardır
kimseler
yalan söyleyen(ler)
karşı
Rabblerine
haberiniz olsun
laneti
Allah'ın
üzerinedir
zalimlerin
onlar
alıkoyar
yolundan
*
Allah'ın
ve onda ararlar
çarpıklık
ve onlar (ararlar)
ahireti
onlar
inkar edenlerdir