Ziyaretçi
Sayfa
224
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
onlar
değillerdir
*
aciz bırakacak
yeryüzünde
*
yoktur
onların
*
başka
*
Allah'tan
dostları
*
kat kat artırılır
onlar için
azab
onlar
*
güç yetiremezlerdi
işitmeye
ve
onlar
göremezlerdi
işte onlar
kimselerdir
zarara sokan(lardır)
kendilerini
ve kaybolmuştur
yanlarından
şeyler
uydurdukları
*
yok
şüphe
onlar
ahirette
*
onlar
en fazla zararlı çıkanlardır
şüphesiz ki
kimseler
iman eden(ler)
ve işleyenler
iyi işler
ve gönülden boyun eğenler
Rabblerine
*
işte onlar
ehlidirler
cennet
onlar
orada
kalıcıdırlar
۞
durumu
iki topluluğun
körün durumu gibidir
ve sağırın
ve görenin
ve işitenin
midir?
ikisi eşit
durumları
İbret almıyor musunuz?
*
ve andolsun
göndermiştik
Nuh'u
kendi kavmine
*
şüphesiz ben
sizin için
bir uyarıcıyım
apaçık
diye
kulluk etmeyin
*
başkasına
Allah'tan
şüphesiz ben
korkuyorum
sizin hakkınızda
azabından
bir günün
acıklı
dediler ki
ileri gelenleri
inkar eden
*
kavminden
*
biz seni görmüyoruz
*
başka
bir insandan
bizim gibi
ve
görmüyoruz
sana uyduğunu
başkasının
olandan
kendisi
en aşağılıklarımız
sığ (görüşlü)
(sığ) görüşlü
ve
görmüyoruz
sizin
bize karşı
hiç
üstünlüğünüzü
aksine
zannediyoruz ki siz
yalancılarsınız
dedi ki
Ey kavmim
Ne dersiniz?
eğer
ben isem
üzere
bir delil
Rabbimden
*
ve bana vermişse
bir rahmet
katından
*
bu gizli bırakılmış ise
size
biz sizi zorlayacak mıyız?
siz
onu
istemediğiniz halde