Sayfa
256
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve hani
demişti ki
Musa
kavmine
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
üzerinizdeki
zaman
sizi kurtardı
soyundan
*
Fir'avn
onlar sizi sürüyorlardı
en kötüsüne
işkencenin
ve kesiyorlardı
oğullarınızı
ve sağ bırakıyorlardı
kadınlarınızı
ve vardı
bunda size
bir imtihan
Rabbinizden
*
büyük
ve hani
size bildirmişti
Rabbiniz
eğer
şükrederseniz
elbette size daha fazla veririm
ve eğer
nankörlük ederseniz
şüphesiz
azabım
pek çetindir
ve dedi ki
Musa
eğer
nankörlük etseniz
siz
ve kimseler
yeryüzündeki
*
hepiniz
şüphesiz
Allah
zengindir
övülmüştür
size gelmedi mi?
*
haberi
kimselerin
sizden öncekilerin
*
kavimlerinin
Nuh
ve Ad
ve Semud
ve kimselerin
onlardan sonra gelen
*
onları kimse bilmez
*
başka
Allah'tan
onlara getirdi
elçileri
kanıtlar
fakat koydular
onlar ellerini
ağızlarına
*
ve dediler ki
muhakkak biz
tanımayız
şeyi
sizinle gönderilen
onunla
ve biz
içindeyiz
bir kuşku
şeye karşı
bizi çağırdığınız
ona
derin
۞
dediler ki
elçileri
hakkında (edilir) mi?
Allah
şüphe
yaratan
gökleri
ve yeri
(O) sizi davet ediyor
bağışlamak için
sizin
bir kısmını
günahlarınızdan
ve sizi ertelemek için
kadar
bir süreye
belirtilmiş
onlar dediler
siz de
*
başka değilsiniz
bir insandan
bizim gibi
istiyorsunuz
bizi çevirmek
*
olduğundan
*
tapıyor
atalarımızın
o halde bize getirin
bir delil
açık