Ziyaretçi
Sayfa
266
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi
işte
kızlarım
eğer
siz
yapacaksanız
ömrüne andolsun ki
onlar
içinde
sarhoşlukları
bocalıyorlardı
onları yakaladı
korkunç bir ses
güneşin doğarken
ve getirdik
üstünü
altına
ve yağdırdık
üzerlerine
taşlar
çamurdan pişmiş
*
şüphesiz
bunda
*
ibretler vardır
işaretten anlayanlara
ve şüphesiz o
bir yol üzerinde
durmaktadır
elbette
bunda
*
bir ibret vardır
inananlar için
ve gerçekten
idiler
halkı
Eyke
zalim kimseler
öcümüzü aldık
onlardan
her ikisi de
(gözler) ön(ün)dedir
apaçık
ve andolsun
yalanladılar
halkı
Hicr
peygamberleri
ve onlara verdik
ayetlerimizi
fakat idiler
onlardan
yüz çeviriyorlar
ve
yontuyorlardı
dağlardan
*
evler
güvenli
fakat onları da yakaladı
(o) korkunç ses
sabaha girerlerken
hiçbir şeyi savamadı
*
kendilerinden
şeyler
oldukları
kazanıyor(lar)
ve
biz yaratmadık
gökleri
ve yeri
ve ne de
bunlar arasındakileri
ancak (yarattık)
hak ile
ve mutlaka
o sa'at
gelecektir
şimdi sen hareket et
bir hoşgörü ile
güzel
şüphesiz
Rabbin
O
yaratandır
bilendir
ve andolsun
sana verdik
yedi
ikililerden
*
ve Kur'an'ı
büyük
dikme
*
gözlerini
verdiğimiz dünyalığa
*
*
onunla
bazı çiftlere
onlardan
ve
üzülme
onlara
ve indir
kanadını
mü'minlere
ve de ki
ben ancak
ben
bir uyarıcıyım
apaçık
gibi
indirdiğimiz
kısımlara ayıranlara
*