Ziyaretçi
Sayfa
296
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve böylece
buldurduk
onları
bilsinler diye
şüphesiz
va'dinin
Allah'ın
gerçek olduğunu
ve şüphesiz
saatin(geleceğinde)
asla olmadığını
şüphe
onda
o sırada
tartışıyorlardı
kendi aralarında
onların durumlarını
dediler
bina edin
onların üstüne
bir bina
Rableri
daha iyi bilir
onları
dediler ki
gâlip gelenler
*
onların işine
*
mutlaka yapacağız
onların üstüne
bir mescid
diyecekler
onlar üçtür
dördüncüleri
köpekleridir
ve diyecekler
beştir
altıncıları
köpekleridir
taş atar gibi
görülmeyene
ve diyecekler
yedidir
sekizincileri
köpekleridir
de ki
Rabbim
daha iyi bilir
onların sayısını
yoktur
onları bilen
dışında
azı
münakaşaya girme
*
onlar hakkında
dışında
tartışma
sathi
ve
bir şey sorma
onlar hakkında
bunlardan
hiçbirine
ve
deme
hiçbir şey için
mutlaka
yapacağım
bunu
yarın
ancak
dilerse
*
Allah
ve an (hatırla)
Rabbini
zaman
unuttuğun
ve de ki
umarım
beni ulaştırmasını
*
Rabbimin
daha yakın
bundan
*
bir doğruya
ve kaldılar
mağaralarında
*
üç
yüz
yıl
ve ilave ettiler
dokuz (yıl)
de ki
Allah
daha iyi bilir
ne kadar
kaldıklarını
O'nundur
gaybı
göklerin
ve yerin
ne güzel görendir
onu
ne güzel işitendir
yoktur
onların
O'ndan başka
*
hiçbir
yardımcısı
ve
O ortak etmez
kendi hükmüne
*
kimseyi
oku
şeyi
vahyedilen
sana
Kitabı'ndan
*
Rabbinin
yoktur
değiştirecek
O'nun sözlerini
ve
bulamazsın
O'ndan başka
*
sığınılacak bir kimse