Ziyaretçi
Sayfa
315
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi ki
onların bilgisi
yanında
Rabbimin
bir
Kitaptadır
asla
şaşmaz
Rabbim
ve
unutmaz
o ki
yaptı
size
yeri
beşik
ve açtı
sizin için
onda
yollar
ve indirdi
gökten
*
bir su
ve çıkardık
onunla
çiftler
bitkiden
*
her çeşit
yeyin
ve otlatın
hayvanlarınızı
şüphesiz
vardır
bunda
ibretler
sahipleri için
akıl
۞
ondan (topraktan)
sizi yarattık
yine oraya
döndürürüz
ve ondan
sizi çıkarırız
bir kez daha
sonra
ve andolsun
biz ona gösterdik
ayetlerimizin
hepsini
yine de yalanladı
ve dayattı
dedi ki
mi geldin?
bizi çıkarmak için
yurdumuzdan
*
büyünle
ey Musa
biz de mutlaka sana getireceğiz
bir büyü
onun benzeri
tayin et
bizimle
sizin aranızda
buluşma zamanı
asla
caymayacağımız
bizim
ne de
senin
bir yer olsun
uygun
(Musa) dedi ki
buluşma zamanınız
günü
süs (bayram)
ve
toplanacağı
insanaların
kuşluk vakti
dönüp gitti
Fir'avn
ve topladı
hilesini
sonra
geldi
dedi
onlara
Musa
yazık size
uydurmayın
*
karşı
Allah'a
yalan
sonra kökünüzü keser
bir azab ile
ve doğrusu
perişan olmuştur
kimse
iftira eden
sonra tartıştılar
işlerini
kendi aralarında
ve gizlice
konuştular
dediler ki
gerçekten
bunlar
iki büyücüdür
istiyorlar
ki
sizi çıkarsınlar
yurdunuzdan
*
büyüleriyle
ve gidersinler
sizin yolunuzu
örnek
siz toplayın
hilenizi
sonra
gelin
sıra halinde
ve muhakkak
başarmıştır
bugün
kimse
üstün gelen