Ziyaretçi
Sayfa
314
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
vahyetmiştik
annene
*
şeyi
vahyedilen
ki
onu koy
sandığa
*
ve at
suya
*
onu bıraksın
su
sahile
onu alacaktır
düşman olan
bana
ve düşman olan
ona
ve koydum
senin üzerine
bir sevgi
benden
yetiştirilmen için
önünde
gözümün
hani
gidiyordu
kızkardeşin
ve diyordu
mi?
size göstereyim
birini
*
ona bakacak
böylece seni geri verdik
annene
*
ki
aydın olsun
gözü
ve asla
üzülmesin
ve sen öldürmüştün
bir adam
seni kurtarmıştık
tasadan
*
ve seni denemiştik
(iyi bir) deneyişle
sonra kaldın
yıllarca
arasında
halkı
Medyen
sonra
bize geldin
belirlediğimiz vakitte
*
ey Musa
ve seni yetiştirdim
kendim için
götürün
sen
ve kardeşin
ayetlerimi
ve asla
gevşeklik etmeyin
beni anmakta
*
ikiniz gidin
Fir'avn'a
*
çünkü o
azdı
ve söyleyin
ona
bir söz
yumuşak
belki
öğüt alır
veya
korkar
dediler ki
Rabbimiz
şüphesiz biz
korkuyoruz
diye
taşkınlık eder
bize
yahut
diye
iyice azar
dedi
korkmayın
*
ben
sizinle beraberim
işitir
ve görürüm
haydi varın ona
deyin ki
şüphesiz biz
elçileriyiz
senin Rabbinin
gönder
bizimle
oğullarını
İsrail
ve
onlara azab etme
kuşkusuz
biz sana getirdik
bir ayet
Rabbinden
*
ve Esenlik
üzerinedir
kimseler
uyan
hidayete
gerçekten biz
doğrusu
vahyolundu
bize
muhakkak
azabın
üzerine (olacağı)
kimsenin
yalanlayan
ve yüz çevirenin
dedi ki
kimdir?
Rabbiniz
ey Musa
dedi
Rabbimiz
o ki
verendir
her
şeye
yaratılışını
sonra
onu doğru yola iletendir
(Fir'avn) dedi
ne olacak?
hali
nesillerin
ilk