Sayfa
367
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 26, Eş-Şuara (Şuara)
Ta sin mim
şunlar
ayetleridir
Kitabın
apaçık
sen neredeyse
helak edeceksin
kendini
diye
etmiyorlar
iman
eğer
dilesek
indiririz
onların üzerine
gökten
*
bir mu'cize
ve oluverir
boyunları
ona
eğilip kalmış
ve
onlara gelmez
hiçbir
Zikir (uyarı)
Rahmandan
*
yeni
olmadıkları
*
ondan
yüz çevirici
şüphesiz
yalanladılar
ama kendilerine gelecektir
haberleri
şeyin
oldukları
onunla
alay edip duruyor(lar)
bakmadılar mı?
*
yeryüzüne
*
kaç
bitirmişizdir
orada
çeşitten
her
çifti
güzel
şüphesiz
vardır
bunda
bir ibret
ama yine
değillerdir
çokları
inanıcı
ve şüphesiz
Rabbin
işte O
üstündür
merhamet edendir
hani
seslenmişti
Rabbin
Musa'ya
diye
git
kavmine
zalimler
kavmine
Fir'avn'ın
onlar korunmayacaklar mı?
*
(Musa) dedi
Rabbim
şüphesiz ben
korkuyorum
diye
beni yalanlayacaklar
ve daralıyor
göğsüm
ve
açılmıyor
dilim
onun için elçilik ver
Harun'a da
*
ve onların var
bana yükledikleri
bir suç
korkuyorum
diye
beni öldürecekler
(Allah) dedi
hayır
ikiniz de gidin
ayetlerimizle
şüphesiz biz
sizinle beraberiz
dinliyoruz
gidin ikiniz
Fir'avn'e
ve deyin ki
gerçekten biz
elçisiyiz
Rabbinin
alemlerin
gönder
*
bizimle beraber
oğullarını
İsrail
(Fir'avn) dedi ki
biz seni yetiştirmedik mi?
*
içimizden
bir çocuk olarak
ve kalmadın mı?
aramızda
ömründen
*
nice yıllar
ve yaptın
yaptığın
o (kötü) işi
*
ve sen
nankörlerden(sin)
*