Ziyaretçi
Sayfa
368
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
(Musa) dedi
onu yaptığım
zaman
ben
dalalette idim
*
kaçtım
aranızdan
sizden korkunca
*
sonra verdi
bana
Rabbim
hükümdarlık
ve beni yaptı
elçilerden
*
ve işte
ni'met
kaktığın
başıma
(yüzündendir)
köle yapman
oğullarını
İsrail
dedi ki
Fir'avn
nedir?
Rabbi
alemlerin
dedi ki
Rabbidir
göklerin
ve yerin
ve olanların
ikisi arasında
eğer
iseniz
gerçekten inanan kimseler
(Fir'avn) dedi
kimselere
çevresinde bulunan
işitiyor musunuz?
*
(Musa) dedi
sizin Rabbinizdir
ve Rabbidir
atalarınızın
önceki
(Fir'avn) dedi
şüphesiz
elçiniz
gönderilen
*
size
mutlaka delidir
(Musa) dedi
Rabbidir
doğunun
ve batının
ve olanların
bunlar arasında
eğer
iseniz
düşünüyor
(Fir'avn) dedi
andolsun ki eğer
edinirsen
bir tanrı
benden başka
seni mutlaka yapacağım
zindana atılanlardan
*
(Musa) dedi
sana getirsem de mi?
*
bir şey
apaçık
(Fir'avn) dedi
getir
onu
eğer
isen
doğrulardan
*
sonra attı
asasını
bir de (baktılar ki)
o
bir ejderha
apaçık
ve çıkardı
elini
işte
o (da)
parıl parıl parlıyor(du)
bakanlara
(Fir'avn) dedi
ileri gelenlere
çevresindeki
şüphesiz
bu
bir büyücüdür
bilen
istiyor
sizi çıkarmak
*
toprağınızdan
*
büyüsüyle
o halde ne?
buyurursunuz
dediler ki
onu beklet
ve kardeşini
ve gönder
kentlere
*
toplayıcılar
sana getirsinler
bütün
büyücüleri
bilgin
ve bir araya getirildi
büyücüler
belirlenen vaktinde
bir günün
belli
ve denildi
halka da
musunuz?
siz de
toplanıyor