Ziyaretçi
Sayfa
370
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ne zaman ki
birbirini görünce
iki topluluk
dedi(ler)
adamları
Musa'nın
şüphesiz biz
işte yakalandık
(Musa) dedi
hayır
şüphesiz
benimle beraberdir
Rabbim
bana yol gösterecektir
diye vahyettik
Musa'ya
*
vur
*
değneğinle
denize
sonra yarıldı
ve oldu
her
bölüm
bir dağ gibi
kocaman
ve yaklaştırdık
buraya
ötekileri
ve kurtardık
Musa'yı
ve olanları
beraberinde
hepsini
sonra
boğduk
ötekilerini
muhakkak ki
vardır
bunda
bir ibret
ama
çokları
*
inanmazlar
ve şüphesiz
Rabbin
O'dur
üstün olan
merhamet eden
oku
onlara
haberini
İbrahim'in
hani
demişti
babasına
ve kavmine
neye?
tapıyorsunuz
dediler
tapıyoruz
putlara
duruyoruz
onların önünde
ibadete
dedi ki
onlar sizi işitiyorlarmı?
*
zaman
du'a ettiğiniz
yahut
size fayda verebiliyorlar (mı?)
veya
zarar verebiliyorlar( mı)?
dediler
hayır
bulduk
babalarımızı
böyle
yaparlarken
dedi
gördünüz mü?
neye
tapıyorsunuz
*
siz
ve atalarınız
eski
onlar
düşmanımdır
benim
yalnız hariç
Rabbi
alemlerin
beni yaratan
*
O'dur
bana yol gösteren
ve
O'dur
bana yediren
ve içiren
ve zaman
hastalandığım
O'dur
bana şifa veren
O'dur
beni öldürecek olan
sonra
diriltecek olan
ve O'dur
umduğum
afftmesini
*
beni
hatamı
günü
din (ceza)
Rabbim
ver
bana
hüküm
ve beni kat
Salihler arasına