Ziyaretçi
Sayfa
369
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
umarız ki
onlara uyarız
büyücülere
eğer
ise
onlar
üstün gelirler
ne zaman ki
geldi(ler)
büyücüler
dediler
Fir'avn'a
var değil mi?
bize
bir ücret
eğer
olursak
biz
üstün gelenler
dedi
evet
şüphesiz siz
o takdirde
yakınlardan olacaksınız
*
dedi
onlara
Musa
atın
şeyi
siz
atacağınız
sonra attılar
iplerini
ve değneklerini
ve dediler
şerefine
Fir'avn'ın
biz
elbette biz
galib geleceğiz
attı
Musa
asasını
birden
o
yutmağa başladı
şey(ler)i
onların uydurdukları
derhal kapandılar
büyücüler
secdeye
dediler
inandık
Rabbine
alemlerin
Rabbine
Musa'nın
ve Harun'un
(Fir'avn) dedi
inandınız mı?
ona
önce
ben izin vermeden
*
size
şüphesiz O
büyüğünüzdür
size öğreten
*
büyüyü
öyleyse yakında
bileceksiniz
mutlaka keseceğim
ellerinizi
ve ayaklarınızı
çapraz olarak
*
ve asacağım
hepinizi
dediler
yok
zarar
muhakkak biz
Rabbimize
*
döneceğiz
şüphesiz biz
umarız
bağışlayacağını
*
bizi
Rabbimizin
hatalarımızı
için
olduğumuz
ilk
inananlar
۞
ve vahyettik
Musa'ya
*
diye
geceleyin yürüt
kullarımı
siz mutlaka
takibedileceksiniz
sonra gönderdi
Fir'avn
kentlere
*
(asker) toplayıcılar
şüphesiz
şunlar
topluluktur
az bir
ve elbette onlar
bizi
kızdırmaktadırlar
ve mutlaka biz;
bir cemaatiz
ihtiyatlı
böylece biz onları çıkardık
bahçeler(in)den
*
ve çeşmeler(inden)
ve hazineler(inden)
ve yer(lerinden)
o güzel
böylece
bunları miras yaptık
oğullarına
İsrail
onların ardına düştüler
güneş doğarken