Ziyaretçi
Sayfa
372
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
dedi ki
ve
ben bilmem
şeyleri
oldukları
onların yapıyor
doğrusu
onların hesabı
ancak
aittir
Rabbime
eğer
düşünürseniz
ve değilim
ben
kovacak
inananları
değilim
ben
başka
bir uyarıcı(dan)
apaçık
dediler
eğer
vazgeçmezsen
*
ey Nuh
mutlaka olacaksın
taşlananlardan
*
(Nuh) dedi
Rabbim
şüphesiz
kavmim
beni yalanladı
o halde aç
benimle
onların arasını
(kesin hükümle) açarak
ve beni kurtar
ve bulunanları
benimle beraber
mü'minlerden
*
biz de onu kurtardık
ve bulunanları
onunla beraber
içinde
gemi
dolu
sonra
boğduk
bunun ardından
geride kalanları
muhakkak ki
vardır
bunda
bir ibret
ama yine
değildir
çokları
inananlardan
ve şüphesiz
Rabbin
işte O'dur
üstün olan
merhamet eden
yalanladı
Ad (kavmi) de
gönderilen elçileri
hani
demişti
onlara
kardeşleri
Hud
korunmaz mısınız?
*
şüphesiz ben
sizin için
bir elçiyim
güvenilir
korkun
Allah'tan
ve bana ita'at edin
ben sizden istemiyorum
*
buna karşı
hiç
bir ücret
benim ücretim
*
ancak
aittir
Rabbine
alemlerin
siz yapıyor musunuz?
her
tepeye (yol üzerine)
bir işaret (saraylar)
eğleniyor (musunuz?)
ve ediniyorsunuz
köşkler (ve müstahkem kaleler)
belki
ebedi yaşarsınız diye
ve zaman
yakaladığınız
yakalıyorsunuz
zorbalar gibi
o halde korkun
Allah'tan
ve bana ita'at edin
ve korkun
kimseden
size bol bol veren
şeyleri (ni'metleri)
bildiğiniz
ki O size vermiştir
davarlar
ve oğullar
ve bahçeler
ve çeşmeler
doğrusu ben
korkuyorum
size
azabından
bir günün
büyük
dediler ki
aynıdır
bizce
öğüt versen de
veya
olmasan da
*
öğüt verenlerden
*