Ziyaretçi
Sayfa
383
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
yahut kimdir?
başlayan
yaratmağa
sonra
onu iade eden
ve kimdir?
sizi rızıklandıran
gökten
*
ve yerden
tanrı mı var?
ile beraber
Allah
de ki
getirin
delilinizi
eğer
iseniz
doğrular(dan)
de ki
bilmez
*
kimse
göklerde
*
ve yerde
gaybı
başka
Allah'tan
ve
bilmezler
ne zaman
dirileceklerini
doğrusu
ardarda geldi
onların bilgileri
hakkındaki
ahiret
fakat
onlar
içindedirler
bir kuşku
ondan
daha doğrusu
onlar
ondan yana
kördürler
dediler ki
kimseler
inkar eden(ler)
zaman mı?
olduğumuz
toprak
ve babalarımız
biz mi?
(diriltilip) çıkarılacağız
andolsun
vadedildi (yapıldı)
bu (tehdid)
bize
ve atalarımıza
önceden
*
değildir
bu
başka bir şey
masallarından
öncekilerin
de ki
yürüyün (gezin)
yeryüzünde
*
ve görün
nasıl
olduğunu
sonunun
suçluların
üzülme
*
onlar(ın sözlerin)e
ve
olma
sıkıntıda
*
tuzaklarından
*
ve diyorlar
ne zaman?
bu
tehdid(ettiğiniz azab)
eğer
iseniz
doğrular(dan)
de ki
belki de
olmuştur
*
ardınıza takılmıştır
sizin
bir kısmı
acele ettiğiniz(azab)ın
*
ve şüphesiz
Rabbin
sahibidir
lutuf
karşı
insanlara
fakat
çokları
şükretmezler
*
ve elbette
Rabbin
bilir
şeyleri
gizlediği
onların göğüslerinin
ve şeyleri
açığa vurdukları
ve yoktur
hiçbir şey
gizli
gökte
*
ve yerde
olmayan
Kitapta
*
apaçık
şüphesiz
bu
Kur'an
anlatmaktadır
oğullarına
*
İsrail
birçoğunu
şeylerin
kendilerinin
onda
ayrılığa düştükleri