Ziyaretçi
Sayfa
382
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
fakat
oldu
cevabı
kavminin
sadece
şöyle
demek
çıkarın
ailesini
Lut
kentinizden
*
çünkü onlar
kimselermiş
temiz kalmak isteyen()
biz de onu kurtardık
ve ailesini
dışında
karısı
ona takdir ettik
kalanlardan olmasını
*
ve yağdırdık
üzerlerine
yağmur
ne kötü oldu
yağmur
uyarılanlara
de ki
hamd olsun
Allah'a
ve selam
üzerine
O'nun kulları
seçtiği
*
Allah mı?
hayırlı
yoksa
ortak koştukları mı?
yahut kim?
yarattı
gökleri
ve yeri
ve indirdi
size
gökten
*
su
ve bitirdik
onunla
bahçeler
gönül açıcı
gönül açıcı
olmayan
mümkün
sizin için
bitirmeniz
*
bir ağacını (bile)
tanrı mı var?
ile beraber
Allah
hayır
onlar
bir kavimdir
(haktan) sapan
yahut kimdir?
yapan
dünyayı
durulacak yer
ve yapan
arasında
ırmaklar
ve yaratan
üstünde
sağlam dağlar
ve yaratan
arasında
iki deniz
bir perde olarak
tanrı mı var?
ile beraber
Allah
hayır
çokları
bilmiyorlar
*
yahut kimdir?
yetişen
darda kalmışa
zaman
du'a ettiği
ve kaldıran
kötülüğü
ve sizi yapan
sahipleri
yeryüzünün
tanrı mı var?
ile beraber
Allah
ne de az
düşünüyorsunuz
*
yahut kimdir?
size yol gösteren
içinde
karanlıkları
karanın
ve denizin
ve kimdir?
gönderen
rüzgarları
müjdeci
önünde
önünde
rahmetinin
tanrı mı var?
ile beraber
Allah
yücedir
Allah
şeylerden
ortak koştukları