Sayfa
521
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
göğe andolsun ki
bulunan
yolları (yörüngeleri)
elbette siz
içindesiniz
söz(ler)
çeşitli
çevriliyor
ondan
kimse
çevrilen
kahrolsun
yalancılar
ki
onlar
içinde
aptallık
yanılıp durmaktadırlar
sorarlar
ne zaman?
günü
ceza
o gün
onlar
üzerinde
ateş
yakılacaklardır
tadın
fitnenizi
budur işte
şey
olduğunuz
onu
acele istiyor(lar)
şüphesiz
muttakiler
cennetlerdedir
*
ve çeşme başlarındadırlar
alırlar
şeyi
kendilerine verdiği
Rablerinin
çünkü onlar
idiler
önce
bundan
güzel davranan
idiler
pek az
geceleri
*
uyuyor(lar)
*
seherlerde
onlar
istiğfar ederlerdi
vardı
mallarında
bir hak
dilenci için
ve yoksul için
ve vardır
yeryüzünde
nice ibretler
kesin inanacaklar için
ve vardır
kendi canlarınızda
görmüyor musunuz?
*
ve vardır
gökte
rızkınız
ve şey
uyarıldığınız
Rabbine andolsun ki
göğün
ve yerin
şüphesiz O
gerçektir
gibi
şey
sizin
konuştuğunuz
sana geldimi?
*
haberi
misafirlerinin
İbrahim'in
ağırlanan
bir zaman
girmişlerdi
onun yanına
ve demişlerdi
selam
dedi ki
selam
bir topluluk(sunuz)
tanınmamış
gizlice gitti
yanına
ailesinin
ve getirdi
bir buzağı
semiz
onu yaklaştırdı
önlerine
dedi
yemez misiniz?
*
içine düşürdü
onlardan
bir korku
dediler
korkma
*
ve ona müjdelediler
bir oğlan çocuğu
bilgin
sonra geldi
karısı (Sare)
içinde
çığlık
vurarak
yüzüne
ve dedi
bir koca karı
kısır
dediler ki
böyle
dedi
Rabbin
şüphesiz O
O
hüküm ve hikmet sahibidir
bilendir
۞