Sayfa
556
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 64, Et-Teğâbun (Teğabun)
tesbih etmektedir
Allah'ı
bulunanlar
göklerde
*
ve bulunanlar
yerde
*
O'nundur
mülk
ve O'nundur
hamd
ve O
üzerine
her
şey
kadirdir
O'dur
sizi yaratan
*
kiminiz
kafirdir
ve kiminiz
mü'min
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
yarattı
gökleri
ve yeri
hak (hikmet) ile
ve sizi biçimlendirdi
güzel yaptı
biçimlerinizi
ve O'nadır
dönüş
bilir
bulunanları
göklerde
*
ve yerde
ve bilir
şeyleri
gizlediğiniz
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
ve Allah
bilendir
özünü
göğüslerin
size gelmedi mi?
*
haberi
olanların
inkar etmiş
daha önceden
*
taddılar
vebalini
işlerinin
ve onlar için vardır
bir azab
acı
bu
sebepledir ki
getirirlerdi
*
elçileri
açık deliller
fakat onlar dediler
bir insan mı?
bize yol gösterecek
ve inkar ettiler
ve yüz çevirdiler
muhtaç olmadığını gösterdi
Allah da
ve Allah
zengindir
övülmüştür
sandılar
kimseler
inkar eden(ler)
kesinlikle
*
diriltilmeyeceklerini
de ki
hayır
Rabbim hakkı için
mutlaka diriltileceksiniz
sonra
size haber verilecektir
şeyler
yaptıklarınız
ve bu
göre
Allah'a
kolaydır
artık inanın
Allah'a
ve Elçisine
ve nura
indirdiğimiz
*
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
haber almaktadır
gün
sizi topladığı
günü için
toplanma
işte o
günüdür
aldanma
ve kim
inanırsa
Allah'a
ve yaparsa
yararlı iş
örter
onun
kötülüklerini
ve onu sokar
cennetlere
akan
altlarından
*
ırmaklar
kalırlar
orada
ebedi
işte budur
başarı
büyük