Sura
Sura
13
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 13, Er-Rad (Rad)
13:18
için vardır
için vardır
buyruğuna uyanlar
buyruğuna uyanlar
Rablerinin
Rablerinin
en güzel (karşılık)
en güzel (karşılık)
ve kimseler ise
ve kimseler ise
uymayan(lar)
*
uymayan(lar)
ona
ona
şayet
şayet
kendilerinin olsa
*
kendilerinin olsa
bulunaların
bulunaların
yeryüzünde
*
yeryüzünde
hepsi
hepsi
ve bir misli daha
ve bir misli daha
yanında
yanında
fidye verirlerdi
fidye verirlerdi
onu
onu
işte
işte
onların
onların
çok kötüdür
çok kötüdür
hesabı
hesabı
ve varacakları yer
ve varacakları yer
cehennemdir
cehennemdir
ve ne kötü
ve ne kötü
bir yataktır
bir yataktır