Sayfa
251
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ancak O'nadır
du'a
gerçek
kimseler ise
du'a ettikleri
O'ndan başka
*
isteklerini karşılayamazlar
*
kendilerinin
hiçbir
ancak
uzatan kimse gibidir
avuçlarını
suya
*
gelsin diye
ağzına
oysa
o
on(un ağzın)a gelmez
ve (işte)
du'ası
kafirlerin
ancak
boşa gider
*
ve Allah'a
secde ederler
olanların hepsi
göklerde
*
ve yerde
gönüllü
(veya) zoraki
ve gölgeleri de
sabah
akşam
۩
de ki
kimdir?
Rabbi
göklerin
ve yerin
de ki
Allah!
O halde de'
mi edindiniz?
O'ndan başka
*
veliler
gücü olmayan
*
kendilerine
bir fayda
ve veremeyen
bir zarar
de ki
bir olur mu?
*
kör
ve gören
yahut
bir olur mu?
*
karanlıklar
ve aydınlık
yoksa
buldular da
Allah'a
ortaklar
yaratan
O'nun yarattığı gibi
benzer (mi) göründü
bu yaratma
onlara
de ki
Allah'tır
yaratıcısı
her
şeyin
ve O
tektir
kahredendir
indirdi
gökten
*
bir su
çağlayıp aktı
dereler
kendi ölçüsünce
ve taşıdı
sel
köpüğü
üste çıkan
ve vardır
yak(ıp erit)tikleri madenlerden de
onların
ateşte
*
yapmak için
süs
yahut
eşya
bir köpük
bunun gibi
böyle
benzetme ile anlatır
Allah
hakkı
ve batılı
ne zaman ki
köpük
gider
yok olup
ve
şey ise
yararlı olan
insanlara
kalır
yeryüzünde
*
işte böyle
örnek verir
Allah
misaller
için vardır
buyruğuna uyanlar
Rablerinin
en güzel (karşılık)
ve kimseler ise
uymayan(lar)
*
ona
şayet
kendilerinin olsa
*
bulunaların
yeryüzünde
*
hepsi
ve bir misli daha
yanında
fidye verirlerdi
onu
işte
onların
çok kötüdür
hesabı
ve varacakları yer
cehennemdir
ve ne kötü
bir yataktır
۞