Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
yoksa
siz
şahit miydiniz
zaman
geldiği
Ya'kub'a
ölüm hali
o zaman
(Ya'kub) dedi ki
oğullarına
neye
kulluk edeceksiniz
benden sonra
dediler ki
kulluk edeceğiz
senin tanrına
ve tanrısına
ataların
İbrahim
ve İsma'il
ve İshak'ın
Tanrı'sına
tek
ve biz
O'na
teslim olanlarız