Ziyaretçi
Sayfa
20
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve hani
yükseltiyordu
İbrahim
temellerini
Ev'in
*
İsma'il'(le beraber)
Rabbi'imiz
kabul buyur
bizden
kuşkusuz sen
(yalnız) sen
işitensin
bilensin
Rabbimiz
bizi yap
teslim olanlardan
sana
neslimizden de
*
bir ümmet (çıkar)
teslim olan
sana
ve bize göster
ibadet yollarımızı
ve tevbemizi kabul et
bizden
şüphesiz sen
(ancak) sensin
tevbeleri kabul eden
çok merhametli olan
Rabbimiz
gönder
onlara
bir elçi
kendi içlerinden
okuyacak
kendilerine
senin ayetlerini
ve onlara öğretecek
Kitabı
ve hikmeti
ve onları temizleyecek
şüphesiz sensin
yalnız sen
Aziz olan
Hakim olan
ve kim ki
yüz çevirir
milletinden (dininden)
*
İbrahim'in
başka
kimseen
sefih kılan
nefsini
Andolsun ki
biz onu seçmiştik
dünyada
*
ve şüphesiz o
ahirette de
*
salihlerdendir
*
hani
demişti
ona
Rabbi
İslam ol (teslim ol)
dedi
teslim oldum
Rabbine
alemlerin
ve vasiyyet etti
bunu
İbrahim
kendi oğullarına
ve Ya'kub da
Ey oğullarım
şüphesiz
Allah
seçti
sizin için
bu dini
öyleyse ölmeyin
*
başka (bir şekilde)
sizler
müslümanlar olmaktan
yoksa
siz
şahit miydiniz
zaman
geldiği
Ya'kub'a
ölüm hali
o zaman
(Ya'kub) dedi ki
oğullarına
neye
kulluk edeceksiniz
benden sonra
*
dediler ki
kulluk edeceğiz
senin tanrına
ve tanrısına
ataların
İbrahim
ve İsma'il
ve İshak'ın
Tanrı'sına
tek
ve biz
O'na
teslim olanlarız
onlar
bir ümmetti
elbette
gelip geçti
kendilerine
şeyler
onların kazandıkları
size aittir
şeyler
sizin kazandıklarınız
siz sorulmazsınız
*
şeyden
oldukları
onların yapıyor