Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
şüphesiz
Safa
ve Merve
nişanlarındandır
Allah'ın
kim
hacceder
Ev'i
ya da
ömre yaparsa
yoktur
hiçbir günah
kendisine
tavaf etmesinde
onları
ve kim
kendiliğinden yaparsa
bir iyilik
şüphesiz
Allah
karşılığını verir
(yaptığını) bilir