Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
sana soruyorlar
ayında
haram
savaşmaktan
onda
de ki
savaş
O (aylar)da
büyük bir günahtır
ve alıkoymak
yolundan
Allah
ve inkar etmek
O'nu
ve Mescid-i
Haram(dan)
sürüp çıkarmak
halkını
ondan (Mekke'den)
daha büyük (bir günahtır)
yanında
Allah
ve fitne
daha büyük(bir günah)tır
öldürmekten
vazgeçmezler
sizinle savaşmaktan
kadar
sizi döndürünceye
dininizden
eğer
güçleri yetse
ve kim
döner
sizden
dininden
ve ölürse
ve o
kafir olarak
işte
boşa çıkmıştır
onların bütün yaptıkları
dünyada (da)
ahirette (de)
ve onlar
halkıdır
ateş
ve onlar
orada
sürekli kalacaklardır