Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
görmedin mi?
kimseleri
çıkanları
yurtlarından
ve onlar
binlerce kişi iken
korkusuyla
ölüm
demişti
onlara
Allah
Ölün!
sonra
kendilerini diriltmişti
şüphesiz
Allah
sahibidir
ikram
karşı
insanlara
ama
çoğu
insanların
şükretmezler