جزء 1
جزء 1
جزء 2
جزء 3
جزء 4
جزء 5
جزء 6
جزء 7
جزء 8
جزء 9
جزء 10
جزء 11
جزء 12
جزء 13
جزء 14
جزء 15
جزء 16
جزء 17
جزء 18
جزء 19
جزء 20
جزء 21
جزء 22
جزء 23
جزء 24
جزء 25
جزء 26
جزء 27
جزء 28
جزء 29
جزء 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
muhakkak
Allah
değildir
çekinecek
misal vermekten
bir örneği
gibi
bir sivrisineği
hatta olanı
onun da üstünde
gerçekten
kimseler
inanan
bilirler
kesinlikle o
haktır (gerçektir)
Rablerinden
ve ise
edenler
inkar
derler ki
neyi
istedi (kasdetti)
Allah
bu
misalle
saptırır
onunla
bir çoğunu
ve yine yola getirir
onunla
bir çoğunu
saptırmaz
onunla
başkasını
fasıklardan