Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Juz' 1
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
muhakkak
Allah
değildir
çekinecek
misal vermekten
bir örneği
gibi
bir sivrisineği
hatta olanı
onun da üstünde
gerçekten
kimseler
inanan
bilirler
kesinlikle o
haktır (gerçektir)
Rablerinden
ve ise
edenler
inkar
derler ki
neyi
istedi (kasdetti)
Allah
bu
misalle
saptırır
onunla
bir çoğunu
ve yine yola getirir
onunla
bir çoğunu
saptırmaz
onunla
başkasını
fasıklardan