Sura
2
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Sura 2, El - Bakara (Bakara)
ve hani
demişti ki
Musa
kavmine
ey kavmim
şüphesiz sizler
zulmettiniz
kendinize
(tanrı) edinmekle
buzağıyı
gelin tevbe edin de
yaratıcınıza
ve öldürün
nefislerinizi
bu
daha iyidir
sizin için
katında
yaratıcınız
tevbenizi kabul buyurmuş olur
sizin
şüphesiz
O
tevbeyi çok kabul edendir
merhametlidir