Ziyaretçi
Sayfa
8
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
hani
sizi kurtarmıştık
ailesinden
*
Fir'avn
onlar size reva görüyor
en kötüsünü
azabın
boğazlayıp
oğullarınızı
sağ bırakıyorlardı
kadınlarınızı
ve vardı
bunda sizin için
bir imtihan
Rabbinizden
*
büyük
hani
yarmıştık;
sizin için
denizi
sizi kurtarmış
ve boğmuştuk
ailesini
Fir'avn
ve siz de
görüyordunuz
hani
sözleşmiştik
Musa ile
kırk
gece için
sonra
siz (tanrı) edinmiştiniz
buzağıyı
onun ardından
*
ve siz
zalimlerdiniz
sonra
affetmiştik
sizi
ardından
*
bunun
belki
şükredersiniz (diye)
ve hani
vermiştik
Musa'ya
Kitap
ve furkan
belki
hidayete erersiniz (diye)
ve hani
demişti ki
Musa
kavmine
ey kavmim
şüphesiz sizler
zulmettiniz
kendinize
(tanrı) edinmekle
buzağıyı
gelin tevbe edin de
yaratıcınıza
*
ve öldürün
nefislerinizi
bu
daha iyidir
sizin için
katında
yaratıcınız
tevbenizi kabul buyurmuş olur
sizin
şüphesiz
O
tevbeyi çok kabul edendir
merhametlidir
ve hani
demiştiniz
ey Musa
inanmayız
*
sana
kadar
görünceye
Allah'ı
açıkça
derhal sizi yakalamıştı
yıldırım gürültüsü
siz de
bunu görüyordunuz
sonra
sizi  tekrar diriltmiştik
ardından
*
ölümünüzün
belki
şükredersiniz (diye)
ve gölgelendirdik
üstünüze
bulutu
ve indirdik
size
kudret helvası
ve bıldırcın
yeyin
güzelliklerden
*
şeyleri
rızık olarak verdiğimiz
ve değildi
bize zulmediyor
ama
idiler
kendilerine
zulmetmekteler