Sura
Sura
60
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 60, El-Mumtehene (Mumtehine)
60:10
ey
ey
kimseler
kimseler
inanan(lar)
inanan(lar)
zaman
zaman
size geldiği
size geldiği
mü'min kadınlar
mü'min kadınlar
göç ederek
göç ederek
onları imtihan edin
onları imtihan edin
Allah
Allah
daha iyi bilir
daha iyi bilir
onların imanlarını
onların imanlarını
eğer
eğer
anlarsanız
anlarsanız
inanmış olduklarını
inanmış olduklarını
onları geri döndürmeyin
*
onları geri döndürmeyin
kafirlere
*
kafirlere
değildir
değildir
bunlar (kadınlar)
bunlar (kadınlar)
helal
helal
onlara
onlara
ve değildir
ve değildir
onlar
onlar
helal
helal
bunlara
bunlara
ve onlara verin
ve onlara verin
şey(leri)
şey(leri)
onların harcadıkları
onların harcadıkları
ve yoktur
ve yoktur
bir günah
bir günah
sizin için
sizin için
bunlarla evlenmenizde
*
bunlarla evlenmenizde
takdirde
takdirde
kendilerine verdiğiniz
kendilerine verdiğiniz
ücretlerini
ücretlerini
ve
ve
tutmayın
tutmayın
ismetlerini
ismetlerini
kafir kadınların
kafir kadınların
isteyin
isteyin
şeyi (mehri)
şeyi (mehri)
harcadığınız
harcadığınız
ve onlar da istesinler
ve onlar da istesinler
şeyi
şeyi
harcadıkları
harcadıkları
bu size
bu size
hükmüdür
hükmüdür
Allah'ın
Allah'ın
(böyle) hükmediyor
(böyle) hükmediyor
aranızda
aranızda
ve Allah
ve Allah
bilendir
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
hüküm ve hikmet sahibidir