Sura
Sura
8
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 8, El-Enfâl (Enfal)
8:26
düşünün ki
düşünün ki
bir zaman
bir zaman
siz
siz
az idiniz
az idiniz
hırpalanıyordunuz
hırpalanıyordunuz
yeryüzünde
*
yeryüzünde
korkuyordunuz
korkuyordunuz
sizi kapıp götürmesinden
*
sizi kapıp götürmesinden
insanların
insanların
(Allah) sizi barındırdı
(Allah) sizi barındırdı
ve sizi destekledi
ve sizi destekledi
yardımıyle
yardımıyle
ve sizi besledi
ve sizi besledi
güzel şeylerle
*
güzel şeylerle
belki
belki
şükredersiniz
şükredersiniz