Ziyaretçi
Sayfa
180
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
düşünün ki
bir zaman
siz
az idiniz
hırpalanıyordunuz
yeryüzünde
*
korkuyordunuz
sizi kapıp götürmesinden
*
insanların
(Allah) sizi barındırdı
ve sizi destekledi
yardımıyle
ve sizi besledi
güzel şeylerle
*
belki
şükredersiniz
ey
kimseler
inanan(lar)
hiyanet etmeyin
*
Allah'a
ve Elçisine
hiyanet ederek
emanetlerinize
ve siz
bildiğiniz halde
ve bilin ki
şüphesiz
mallarınız
ve çocuklarınız
birer fitne(sınav)dır
ve süphesiz
Allah('a gelince)
o'nun yanındadır
mükafat
büyük
Ey
kimseler
inanan(lar)
eğer
korkarsanız
Allah'tan
O verir
size
iyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış
ve örter
sizin
kötülüklerinizi
ve bağışlar
sizi
Allah
sahibidir
lutuf
büyük
ve hani
tuzak kuruyorlardı
sana
kimseler
inkar edenler
seni tutup bağlamaları için
veya
öldürmeleri için
ya da
sürmeleri için
onlar tuzak kurarlarken
tuzak kuruyordu
Allah da
Allah
en iyisidir
tuzak kuranların
zaman
okunduğu
onlara
ayetlerimiz
dediler
muhakkak
İşittik
şayet
istesek
biz de söyleriz
gibisini
bunun
bu
*
ancak
masallarındandır
evvelkilerin
ve hani
demişlerdi
Allah'ım
eğer
ise
bu
(kişi)
bir gerçek
senin yanından gelmiş
*
yağdır
başımıza
taş
gökten
*
yahut
bize getir
bir azab
acıklı
oysa
değildi
Allah
onlara azab edecek
ve sen
onların içinde bulundukça
ve
değildi
Allah
onlara azab edecek
ve onlar
istiğfar ederlerken