Ziyaretçi
Sayfa
157
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
gerçekten
onlara getirdik
bir Kitap
açıkladığımız
göre
bilgiye
yol gösterici
ve rahmet olan
bir toplum için
inanan
mı?
gözetiyorlar
ille
onun te'vilini
gün
geldiği
onun te'vili
derler ki
olanlar
onu unutmuş
önceden
*
doğrusu
getirmiş
elçileri
Rabbimizin
gerçeği
var mı ki?
bizim
şefa'atçilerimiz
*
şefa'at etsinler
bize
yahut
tekrar geri döndürülür müyüz ki
yapalım
başkasını
şeylerden
yaptıklarımızdan
*
muhakkak
onlar ziyana soktular
kendilerini
ve saptı
kendilerinden
şeyler
oldukları
uyduruyor
şüphesiz
Rabbiniz
o Allah'tır
ki
yarattı
gökleri
ve yeri
içinde
altı
gün
sonra
istiva etti
üzerine
Arş
bürüyüp örter
geceyi
gündüz(ün üzerin)e
onu kovalayan
durmadan
ve güneşi
ve ayı
ve yıldızları
boyun eğmiş vaziyette
buyruğuna
İyi bilin ki
O'nundur
yaratma
ve emir
ne uludur
Allah
Rabbi
Âlemlerin
du'a edin
Rabbinize
yalvararak
ve gizlice
çünkü O
sevmez
*
haddi aşanları
bozgunculuk yapmayın
*
yeryüzünde
*
sonra
düzeltildikten
O'na du'a edin
korkarak
ve umarak
muhakkak ki
rahmeti
Allah'ın
yakındır
iyilik edenlere
*
O ki
gönderir
*
rüzgarları
müjdeci
önünde
*
rahmetinin
nihayet
zaman
onlar yüklenince
bulutları
ağır ağır
onu yollarız
bir ülkeye
ölü
indiririz
onunla
su
ve çıkarırız
onunla
türlü türlü
*
meyvalar
işte böyle
çıkaracağız
ölüleri de
herhalde
ibret alırsınız