Ziyaretçi
Sayfa
158
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve ülkenin
güzel olan
çıkar
bitkisi
izniyle
Rabbinin
olandan ise
kötü
çıkmaz
*
başka bir şey
yararsız bitkiden
işte biz böyle
döndürüp açıklarız
ayetleri
bir toplum için
şükreden
andolsun
gönderdik
Nuh'u
kavmine
*
dedi ki
Ey kavmim
kulluk edin
Allah'a
yoktur
sizin
hiçbir
tanrınız
O'ndan başka
doğrusu ben
korkuyorum
size
azabın(ın inmesin)den
bir günün
büyük
dedi(ler) ki
ileri gelenler
kavminden
*
elbette biz
seni görüyoruz
içinde
bir sapıklık
açık
dedi ki
Ey kavmim
yoktur
bende
bir sapıklık
fakat ben
bir elçiyim
tarafından
Rabbi
alemlerin
size duyuruyorum
mesajlarını
Rabbimin
ve öğüt veriyorum
size
ve biliyorum
tarafından
Allah
şeyleri
sizin bilmediğiniz
*
şaştınız mı?
gelmesine
*
bir Zikir
Rabbinizden
*
aracılığı ile
bir adam
içinizden
sizi uyarmak için
ve korunmanız için
ve belki
merhamete uğrarsınız diye
O'nu yalanladılar
biz de kurtardık
o kimseleri
O'nunla berebar
bulunanları
gemide
ve boğduk
kimseleri
yalanlayanları
ayetlerimizi
çünkü onlar
idiler
bir kavim
kör
۞
ve (gönderdik)
Ad(kavmin)e de
kardeşleri
Hud'u
dedi ki
Ey kavmim
kulluk edin
Allah'a
yoktur
sizin
hiçbir
tanrınız
O'dan başka
sakınmaz mısınız?
*
dedi(ler) ki
ileri gelen
kimseler
inkarcılar
kavminden
*
elbette biz
seni görüyoruz
içinde
bir beyinsizlik
ve elbette biz
zannediyoruz ki sen
yalancılardansın
*
dedi
Ey kavmim
yoktur
bende
beyinsizlik
fakat ben
bir elçiyim
tarafından
Rabbi
alemlerin