Ziyaretçi
Sayfa
163
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve şayet
elbette
halkı
(O) ülkelerin
inansalardı
ve korunsalardı
açardık
üzerlerine
bolluklar
gökten
*
ve yer(den)
fakat
yalanladılar
biz de onları yakaladık
şeylerle
oldukları
kazanıyor
emin midirler?
halkı
(o) ülkelerin
kendilerine gelmeyeceğinden
*
azabımızın
geceleyin
ve onlar
uyurlarken
Ya da emin midirler?
halkı
(o) ülkelerin
onlara gelmeyeceğinden
*
azabımızın
kuşluk vakti
ve onlar
eğlenirlerken
emin mi oldular?
tuzağından
Allah'ın
olamaz
emin
tuzağından
Allah'ın
başkası
topluluktan
ziyana uğrayan
yola getirmedi mi?
*
kimseleri
varis olanları
şu toprağa
sonra
*
sahiplerinden
eğer
*
biz dilesek
kendilerini de cezalandırırız
günahlarıyle
ve mühürleriz
üzerini
kalblerinin
artık onlar
hiç işitmezler
*
işte o
ülkeler
anlatıyoruz
sana
onların haberlerinden
*
ve andolsun
onlara getirmişlerdi
elçileri
açık deliller
fakat hayır
onlar
inanmadılar
ötürü
yalanladıklarından
önceden
*
işte böyle
mühürler
Allah
üzerini
kalbleri
kafirlerin
ve
bulmadık
onların çoklarında
hiç
sözünde durma
ve fakat
bulduk
onların çoklarını
yoldan çıkmış
sonra
gönderdik
ardlarından
*
Musa'yı
ayetlerimizle
Fir'avn'a
*
ve onun ileri gelenlerine
haksızlık ettiler
(ayetlerimize)
fakat bak
nasıl
oldu
sonu
bozguncuların
dedi ki
Musa
Ey Fir'avn
muhakkak ben
bir elçiyim
tarafından
Rabbi
alemlerin