Ziyaretçi
Sayfa
170
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve yaz
bize
bu
*
dünyada
iyilik
ve
ahirette
biz
yöneldik
sana
(Alah) buyurdu ki
azabıma
uğratırım
onu
kimseyi
dilediğim
ve rahmetim ise
kaplamıştır
her
şeyi
onu yazacağım
kimselere
korunanlara
ve verenlere
zekatı
ve kimselere
onlar
ayetlerimize
inanıyorlar
onlar ki
uyarlar
o Elçi'ye
o Peygamber'e
ümmi
buldukları
*
yazılı
yanlarında
Tevrat
*
ve İncil'de
kendilerine emreden
iyiliği
ve kendilerini meneden
kötülükten
*
ve helal kılan
onlara
güzel şeyleri
ve haram kılan
onlara
çirkin şeyleri
ve kaldırıp atan
onlardan
ağırlıkları
ve prangaları
öyle ki
idiler
onların üzerinde
artık onlar
inananlar
O'na
ve O'na saygı gösterenler
ve O'na yardım edenler
ve uyanlar
nura
indirilen
*
O'nunla beraber
işte
onlar
felaha erenlerdir
de ki
Ey
insanlar
muhakkak ben
Elçisiyim
Allah'ın
sizin
hepinize
onundur
*
mülkü
göklerin
ve yerin
yoktur
tanrı
başka
kendisinden
yaşatır
ve öldürür
gelin inanın
Allah'a
ve O'nun Elçisine
peygamberi
ümmi
ki o
inanmaktadır
Allah'a
ve O'nun sözlerine
O'na uyun ki
belki
doğru yolu bulursunuz
ve
kavminden
Musa'nın
bir topluluk vardır
hakka götüren
doğrulukla
ve onunla
adalet yapan