Sayfa
176
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
muhakkak
benim velim
Allah'tır
o ki
indirdi
Kitabı
ve O
yönetir
iyileri
kimseler ise
yalvardıklarınız
O'ndan başka
*
güçleri yetmez
*
size yardım etmeye
ne de
kendilerine
yardım edebilirler
eğer
onları çağırsanız
hidayete
*
işitmezler
*
ve görürsün
baktıklarını
sana
oysa onlar
görmezler
*
al
affı
emret
iyiliği
yüz çevir
cahillerden
*
ne zaman
seni dürtüklerse
şeytandan
*
bir kötü düşünce
hemen sığın
Allah'a
çünkü O
işitendir
bilendir
şüphesiz
kimseler
(Allah'tan) korkanlar
zaman
kendilerine dokunduğu
bir vesvese
şeytandan
*
düşünürler
ve o zaman
onlar
(gerçeği) görürler
kardeşleri ise
onları çekerler
içine
azgınlığın
sonra
hiç
yakalarını bırakmazlar
zaman
onlara getirmediğin
*
bir ayet
derler
keşke
bunu da derleseydin ya
de ki
ben ancak
uyuyorum
şeye
vahyolunana
bana
Rabbimden
*
bu (Kur'an)
basiretlerdir
Rabbinizden
*
ve yol göstericidir
ve rahmettir
bir toplum için
inanan
zaman
okunduğu
Kur'an
dinleyin
onu
ve susun
umulur ki size
merhamet olunur
ve hatırla
Rabbini
içinden
*
yalvararak
ve korkarak
ve olmayan
yüksek
bir sesle
*
sabah
ve akşam
olma
*
gafillerden
*
şüphesiz
olanlar
yanında
Rabbinin
büyüklenmezler
*
O'na kulluktan
*
ve O'nu tesbih ederler
ve O'na
secde ederler
۩