Ziyaretçi
Sayfa
175
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
de ki
değilim
ben sahip
kendime
bir faydaya
ne de
bir zarara
başka
dilediğinden
*
Allah'ın
eğer
bilseydim
*
gaybı
elbete çok elde ederdim
hayır (mal ve mülk)
*
bana dokunmamıştır
*
kötülük
ben
*
sadece
bir uyarıcı
ve müjdeleyiciyim
bir kavim için
inanan
۞
O'dur
ki
sizi yarattı
nefisten
*
bir tek
ve var eti
ondan
eşini
(gönlü) sukün bulsun diye
onunla
ne zaman ki
eşini sarıp örtünce
(eşi) yüklendi
bir yük
hafif
gezdirdi
onu
ne zaman ki
(yükü) ağırlaşınca
ikisi beraber du'a ettiler
Allah'a
Rableri
eğer
bize verirsen
iyi güzel (bir çocuk)
elbette oluruz
şükredenlerden
*
fakat ne zaman
(Allah) verdi onlara
iyi güzel (bir çocuk)'
başladılar
O'na
ortaklar koşmağa
şeyde
kendilerine verdiği
oysa yücedir
Allah
şeylerden
onların ortak koştukları
ortak mı koşuyorlar?
şeyleri
yaratmayan
*
hiçbir şey
ve kendileri
yaratılan
güçleri yetmez
*
onlara
yardım etmeye
ne de
kendilerine
yardım edebilirler
şayet
onları çağırsanız
doğru yola
*
size uymazlar
*
birdir
sizin için
onları çağırmanız
ya da
sizin
susmanız
şüphesiz
kimseler
yalvardıklarınız
başka
*
Allah'tan
kullardır
sizler gibi
çağırın onları da
cevap versinler
size
eğer
iseniz
doğru
onların var mı?
ayakları
yürüyecekleri
onunla
yada
var mı?
elleri
tutacakları
onunla
yoksa
var mı?
gözleri
görecekleri
onunla
yahut
mı var?
kulakları
işitecekleri
onunla
de ki
çağırın
ortak(koştuk)larınızı
sonra
bana tuzak kurun
hiç
göz açtırmayın bana