Ziyaretçi
Sayfa
252
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
olur mu?
bilen
indirilenin
*
sana
Rabbinden
*
hak olduğunu
kimse gibi
o (kendisi)
kör (olan)
ancak
öğüt alır
sahipleri
sağduyu
onlar ki
yerine getirirler
ahdini
Allah'ın
ve
bozmazlar
andlaşmayı
ve onlar
bitiştirirler
şeyi
istediği
Allah'ın
kendisiyle
bitiştirilmesini
*
ve saygılı olur
Rablerine karşı
ve korkarlar
en kötü
hesaptan
ve onlar
sabrederler
arzu ederek
yüzünü (rızasını)
Rablerinin
ve kılarlar
namazı
ve harcarlar
şeyden
rızıklandırdığımız
gizlice
ve alenen
ve savarlar
iyilikle
kötülüğü
işte
onlarındır
sonu
şu yurdun
cennetlerine
Adn
girerler
ve kimseler
iyi olan
babalarından
*
ve eşlerinden;
ve çocuklarından
ve melekler de
girerler
yanlarına
her
*
kapıdan
selam
size
karşılık
sabretmenize
ne güzel
sonu
yurdun
kimseler
bozan(lar)
verdikleri sözü
Allah'a
sonra
*
iyice pekiştirdikten
ve kesenler
şeyi
istediği
Allah'ın
onunla
bitiştirilmesini
*
ve bozgunculuk yapanlar
yeryüzünde
*
işte
onlaradır
la'net
ve onlaradır
kötü (sonucu)
yurdun
Allah
bollaştırır
rızkı
kimse için
dilediği
ve kısar
ve sevindiler
hayatıyle
dünya
oysa
hayatı
dünya
ahiretin yanında
*
ancak
bir geçimdir
ve diyorlar
kimseler
inkar eden(ler)
değil miydi?
indirilmeli
ona
bir ayet
Rabbinden
*
de ki
şüphesiz
Allah
saptırır
kimseyi
dilediği
ve iletir
kendisine
kimseyi
yönelen
onlar
inananlardır
ve tatmin olanlardır
gönülleri
anmakla
Allah'ı
iyi bilin ki ancak
anmakla
Allah'ı
huzur bulur
gönüller