Sayfa
254
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
durumu
cennetin
şöyledir
va'dedilen
korunanlara
akar
altından
*
ırmaklar
meyvesi
süreklidir
ve gölgesi de
işte budur
sonu
kimselerin
korunan(ların)
ve sonu ise
inkar edenlerin
ateştir
ve kimseler
verdiğimiz
Kitap
sevinirler
indirilene
*
sana
fakat (vardır)
kabilelerden
kimseler
inkar eden(ler)
onun bir kısmını
de ki
yalnız
bana emredildi
kulluk etmem
*
Allah'a
ve
ortak koşmamam
O'na
O'na
da'vet ederim
ve O'nadır
dönüşüm
ve işte
biz onu indirdik
bir hüküm olarak
arapça
ve eğer
uyarsan
onların keyiflerine
sonra
sana gelen
ilimden
*
artık yoktur
senin için
Allah'tan
*
hiçbir
dost
ne de
bir koruyucu
ve andolsun
biz gönderdik
elçiler
senden önce
*
ve verdik
onlara
eşler
ve çocuklar
değildir
mümkün
hiçbir elçinin
getirmesi
*
bir ayet
olmadan
izni
Allah'ın
her
sürenin
bir yazısı (vardır)
siler
Allah
dilediğini
*
ve (dilediğini) bırakır
O'nun yanındadır
ana
Kitap
ya
sana gösteririz
*
bir kısmını
onları uyardığımızın
*
ya da
senin canını alırız
şüphesiz
sana düşen
sadece duyurmaktır
ve bize düşer
hesap görmek
görmediler mi?
*
bizim
geldiğimizi
yeryüzüne
onu eksilttiğimizi
uçlarından
*
Allah'tır
hüküm veren
yoktur
iptal edecek
O'nun hükmünü
ve O'nun
çabuktur
hesabı
ve kuşkusuz
tuzak kurmuştu
kimseler
onlardan önceki(ler)
*
fakat Allah'ındır
tuzaklar
bütün
bilir
ne
kazandığını
her
nefsin
ve bileceklerdir
kafirler
kimin olacağını
sonunun
bu yurdun