Sayfa
260
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
ve size verdi
herşeyden
*
ne varsa
kendisinden istediğiniz
ve eğer
saymak isteseniz
ni'metini
Allah'ın
sayamazsınız
*
doğrusu
insan
çok haksızlık edendir
çok nankördür
bir zaman
şöyle demişti
İbrahim
Rabbim
kıl
bu
şehri
güvenli
beni uzak tut
ve oğullarımı
tapmaktan
*
putlara
Rabbim
şüphesiz onlar
şaşırttılar
birçoğunu
insanlardan
*
artık kim
bana uyarsa
şüphsiz o
bendendir
ve kim
bana karşı gelirse
şüphesiz sen
bağışlayansın
esirgeyensin
Rabbimiz
ben
yerleştirdim
(bazısını)
çocuklarımdan
bir vadiye
olmayan
sahibi
ekin
yanında
senin evinin
mukaddes
Rabbimiz
kılsınlar diye
namazı
artık kıl
gönüllerini
birtakım
insanların
meylettir
onlara
ve onları rızıklandır
(çeşitli)
meyvalarla
umulur ki
şükrederler
Rabbimiz
şüphesiz sen
bilirsin
şeyi
bizim gizlediğimiz
ve şeyi
açığa vurduğumuz
ve
gizli kalmaz
Allah'a
*
hiçbir
şey
yerde
*
ve ne de
gökte
*
hamdolsun
Allah'a
lutfeden
*
bana
ihtiyarlık çağımda
*
İsma'il'i
ve İshak'ı
şüphesiz
Rabbim
işitendir
du'ayı
Rabbim
beni kıl
kılanlardan
namazı
ve
zürriyetimi
Rabbimiz
kabul buyur
du'amı
Rabbimiz
bağışla
beni
anamı-babamı
ve mü'minleri
gün
görüleceği
hesabın
sanma
*
Allah'ı
gafil
şeylerden
yaptığı
zalimlerin
muhakkak O
ertelemektedir
bir güne
(dehşetten) donup kalacağı
onda
gözlerin